Oppimisanalytiikkaa lukion kursseilla

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa on kokeiltu oppimisanalytiikkaa lukion kursseilla. Ryhmä eri aineiden opettajia kokeilee ja kehittää omaan työhönsä sopivia menetelmiä.

Liikunnan ja terveystiedon opettaja Ida pyrkii luomansa opiskelijatietolomakkeen avulla selvittämään liikuntatuntien ilmapiiriä ja opiskelijan onnistumisen kokemuksia.

Satu ja Kirsi kartoittavat kurssin alussa ruotsin oppimisen motivaation määrää ja laatua. Motivaatiokyselyn tuloksia voidaan jatkossa käyttää opetuksen kehittämiseen. Kurssin alussa opiskelijat suorittavat itsearvioinnin heidän omista ja kurssin tavoitteista. Lopussa suoritetaan uudestaan itsearviointi siitä, että miten tavoitteet toteutuivat. Kurssin aikana toteutetaan myös opiskelijoiden kotona tehdyn työn arviointi niin, että viikottain järjestetään lyhyt kysely työskentelyyn käytetystä ajasta ja työskentelytavoista.

Eveliina, Mari, Katariina, Juho ja Pauliina ovat selvitelleet, millainen olisi lukioon sopiva oppiaineista riippumaton ilmapiirikysely muodoltaan ja sisällöltään.

Tätä kehitystyötä ovat ohjanneet Kaisa Honkonen eOppimiskeskuksesta ja Tomi Rautaoja ja Henri Kajasilta Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskukselta.

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Jukka Lehtoranta, Saimaan mediakeskuksen projektikoordinaattori ja Kari A. Hintikka, Otavian…