Mitä on oppimisanalytiikka

Mitä on oppimisanalytiikka

Digitalisaation myötä Suomen kouluissa kertyy oppimisesta melkoinen määrä dataa. Viime aikoina on herätty pohtimaan sitä, miten tuota tietomäärää voitaisiin hyödyntää. Oppimisanalytiikan käytössä on kolme keskeistä osa-aluetta

  • kuvaileva analytiikka
  • ohjaava analytiikka
  • ennustava analytiikka

Oppimisanalytiikan avulla voidaan esim. seurata oppijan aktiivisuutta sähköisissä oppimisympäristöissä – milloin tehtäviä tehdään, miten paljon suorituksia on tehty jne. (kuvaileva analytiikka). Saatua dataa on mahdollista verrata arvioinnista saatavaan dataan ja tunnistaa esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa opiskelija on vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen muista tai jopa keskeyttää. Analytiikka tarjoaa näin työkalun, jonka myötä voidaan rakentaa tarvittavia tukitoimimalleja (ennustava analytiikka).

Oppimisanalytiikka voi seurata oppimista ja tarjota oppijalle erilaisia tehtäviä edistymisen mukaan. Selkein esimerkki tällaisesta ohjaavasta analytiikasta on VILLE, jossa on monien oppiaineiden tehtäviä tarjolla

Oppimisanalytiikkaa on tällä hetkellä monenlaisen kiinnostuksen kohteena. Lähivuosina on odotettavissa paljon kehitystä ja innovaatioita tällä saralla.

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Arviointia ja analytiikkaa on Lappeenrannan lukioissa toteutettava hanke, jonka tavoitteena…