Googlen gradebook

Google on viime vuosina kehittänyt voimakkaasti koulumaailman sovelluksia. Viimeisimpänä esimerkkinä on classroomin gradebook-ominaisuus, joka on vielä tällä hetkellä beta-vaiheessa (Lappeenrannan kaupunki on hakenut mukaan beta-vaiheeseen, mutta vahvistusta ei ole vielä tullut). Gradebook kokoaa classroomin tehtävien arvostelut yhdelle sivulle, järjestelmä luo siis automaattisesti koontitaulukon tehtävistä ja samassa näkymässä näkee myös tekemättömät tehtävät. Näkymässä voi myös muokata arvosanoja sekä painottaa tiettyjä tehtäviä. Lisätietoja gradebookista löytyy osoitteesta https://blog.google/outreach-initiatives/education/get-quizzing-locked-mode-and-grade-away-classroom/

Samoin betavaiheessa on ominaisuus, joka mahdollistaa hallinnassa olevien chromebookien lukitsemisen google-kyselyjen täyttämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että classroomiin lisätyn google formsin voi pakottaa lukittuun tilaan. Kun oppilas avaa formsin chromebookilla, ei hän pysty avaamaan esim. internetselainta ennen kuin lomake on palautettu.

Google on kehittänyt muitakin classroomin arviointiominaisuuksia. Classroomiin on lisätty mm. resurssipankki tekstiarvioinneille ja uusi classwork-sivu, joka mahdollistaa sujuvamman classroomin käytön. Lisäksi sanallisten arviointien lisäysmahdollisuuksia on parannettu.

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Digitalisaation myötä Suomen kouluissa kertyy oppimisesta melkoinen määrä dataa. Viime…