Arviointia ja analytiikkaa -hanke esillä ITK-webinaarissa 15.10. klo 14 – 16

Jukka Lehtoranta, Saimaan mediakeskuksen projektikoordinaattori ja Kari A. Hintikka, Otavian konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija, ennakoija esittävät näkökulmia ja havaintoja oppimisanalytiikan käyttöönotosta – case Lappeenranta

“Puheenvuorossa tarkastellaan laajaa oppimisanalytiikan käyttöönottoa Lappeenrannan alueella ja esitetään alkuvaiheen kartoituksen tuloksia siitä, millaista tietoa ja analytiikkaa kouluilla on käytettävissä. Hankkeessa on kartoitettu koulujen tarvetta erilaiselle analytiikalla ja käyty läpi niitä data- ja tietolähteitä, joita on jo olemassa sekä tarvetta uusien lähteiden muodostamiselle. Erityishuomiota kiinnitetään hyvinvointiin ja tiedolla johtamisen tukemiseen. Jo vuoden käynnissä ollut Arviointia ja analytiikkaa -hanke keskittyy Lappeenrannan molempiin lukioihin, hankkeessa on edetty erilaisten projektien toteuttamiseen. Nyt syksyllä aloitettu Lappeenrannan digitaalisen ekosysteemin kehittämiseen tähtäävä hanke keskittyy Lappeenrannan peruskouluihin, analytiikan osalta hankkeessa tähdätään hyvinvointikyselyjen tuottaman tiedon yhdistämiseen oppimistietoihin. Hanke on aloitettu kartoittamalla olemassa olevia tietolähteitä ja niiden yhdistelyn mahdollisuuksia.Webinaari on suunnattu niille koulutuskentän osaajille, jotka haluavat saada selkeän ja lyhyen katsauksen analytiikan nykytilanteeseen suomalaisessa koulukontekstissa.

Case-Lappeenrannan esittelyä
Millaista tietoa opetustyö tuottaa analytiikalla ja miten tiedon analysoimista voi omilla valinnoilla tukea?
Oppimisanalytiikan etiikka, käyttäjäryhmät ja sidosryhmät
Miltä oppimisanalytiikka näyttää 2022?

Webinaari esittelee selkeitä suuntaviivoja, joiden avulla oma opetustyö saadaan tuottamaan tietoa analytiikan hyödynnettäväksi.”

Webinaaria voit seurata tästä osoitteesta: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/itk2020/

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Aika: 5.4.2019 klo 9 - 15Paikka: Kehruuhuone, Lappeenrannan linnoitusKouluttaja: Najat…