Arviointia ja analytiikkaa -hanke Lappeenrannan lukioissa

Arviointia ja analytiikkaa -hanke Lappeenrannan lukioissa

Arviointia ja analytiikkaa on Lappeenrannan lukioissa toteutettava hanke, jonka tavoitteena on arviointikulttuurin kehittäminen ja oppimisanalytiikan tuominen osaksi lukiokoulutusta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen arviointiosiossa on tarkoitus syventää opiskelijoiden ja opettajien arviointitaitoja ja -ajattelua niin, että se kehittää arviointikulttuuria. Opettajan arviointiosaamisen syvenee ja opiskelijoiden taito ymmärtää saamaansa arviointipalautetta kehittyy. Lisäksi kehitetään toimintatapoja ja -malleja, joilla toteutetaan itse- ja vertaisarviointia sekä vahvistetaan opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointitaitoja. Perinteisten osaamisen arviointijärjestelmien rinnalle kehitetään sähköisiä välineitä oppimisen aikaiseen arviointiin, esim. itsearviointiin. Sähköiset arviointijärjestelmät tuottavat dataa myös oppimisanalytiikan tarpeisiin

Tavoitteena on kehittää oppimisen analytiikka lukiokoulutuksessa. Opiskelijan digitaalisesta jalanjäljestä jää runsaasti data lukion tietojärjestelmiin. Hankkeessa selvitetään, millaisia datalähteitä on saatavilla ja miten niitä on mahdollisuus hyödyntää. Lisäksi tutkitaan analytiikka- ja visualisointityökalujen soveltuvuutta ja kykyä visualisoida oppimisessa syntyviä datamassoja. Keskeisenä tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla analytiikkaa hyödyttää opiskelijan oppimista ja hyvinvointia. Analytiikka liittyy kiinteästi hankkeen toiseen tavoitteeseen – arviointikulttuurin kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia ongelmia (esim. eettisiä, juridisia) datan keräämiseen ja julkaisemiseen liittyy

Lisätietoja

Timo Kainulainen
Jukka Lehtoranta
Saimaan mediakeskus

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa