Arviointi-koulutus 8.2.

Lappeenrannan lukioiden arviointimentoreille suunnattu koulutuksen ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 8.2. Muut koulutuspäivät ovat 8.3., 5.4. ja 10.5.

Aika: 8.2.2019 klo 9 – 15
Paikka: Saimaan mediakeskuksen koulutusluokka A234, Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta
Kouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL)
Ennakkotehtävä:
Lue LOPSin (2015) arviointia käsittelevä luku 6.
– Mitä arviointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä tekstistä nousee?
– Mitkä käsitteet ovat vaikeasti tulkittavia?
– Mitä käsitteitä pidät oman arviointityösi kannalta keskeisimpinä?
– Kuvaa omaa lähtötilannettasi arvioinnissa. Mitä kehitystavoitteita asetat tälle Koulutukselle?

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Osana Arviointia ja analytiikkaa -hanketta toteutetaan Lappeenrannan lukioissa arviointimentoreiden koulutuskokonaisuus.…