Arviointi- ja analytiikkayrityksiä

Arviointi- ja analytiikkayrityksiä

Hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa olemme tehneet yhteistyötä sekä kartoittaneet sen mahdollisuuksia monien eri yritysten kanssa.

Cloudpoint on Lappeenrannan kaupungille pitkäaikainen yhteistyökumppani käyttäjien tunnushallinnan kautta. Heillä on kehitteillä Googlen data studion avulla rakennettu arviointityökalu, joka mahdollistaa Googlen keräämän analytiikkadatan hyödyntämisen. Tästä työkalusta kuulemme varmasti lisää lähiaikoina.

Qridi on arvioinnin ja analytiikan työkalu peruskouluille ja lukioille. Työkalu mahdollistaa itse- ja vertaisarvioinnin keräämisen oppilailta, OPSin laaja-alaisiin tavoitteisiin liittyvien arviointien keräämisen sekä ryhmä- ja koulukohtaisten analytiikkatietojen koostamisen. Qridi on myös käytössä monissa urheiluseuroissa vireystilaan liittyvien tietojen keräämistä varten. Qridin lukiopuolen käyttö on vasta pilottivaiheessa ja hankkeen kehittäjäopettajat lähtevät kokeilemaan sekä kehittämään tätä puolta yhdessä Qridiläisten kanssa.

School day on hyvinvointiin ja kouluhallinnon analytiikkaan keskittynyt yritys, jonka päätuotteita ovat kouluhyvinvointikyselyt sekä analytiikkanäkymä, joka analysoi Primuksesta valutettua dataa. Tämä analytiikkanäkymä pystyy visualisoimaan arvosanapohjaisesti oppilaiden ja ryhmien kehittymistä sekä analysoimaan kaikkea primuksesta löytyvää tietoa.

Head AI on suomalainen opetusbottien kehittämiseen erikoistunut yritys. Opetusbottit ovat ohjelmistoja, jotka osaavat annetusta aiheesta seuloa oleellisimmat materiaalit, tarjota niitä käyttäjälle ja näin rakentaa tietyn aiheen ympärille osaamispolun. HeadAI on myös tehnyt kokeilun, jossa opetussuunnitelma annetaan botille ja oppilaat syöttävät ohjelmistoon tuntien jälkeen oppitunneilla  käytettyjä opetussuunnitelman sisältöjä. Botti tilastoi ja analysoi niitä opetussuunnitelman teemoja, joita on jo käsitelty ja niitä, joita ei ole vielä käsitelty.

ItsLearning on kansainvälinen oppimisen ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisen digitaalisen oppimisen tukemisen. Järjestelmässä on monipuoliset analytiikkatyökalut, jotka keräävät tietoa oppilaan palautuksista. Mielenkiintoisena mahdollisuutena järjestelmässä on datan tuominen analytiikkatyökalulle muista lähteistä.

© 2019 Arviointia ja Analytiikkaa
Suositeltu
Google on viime vuosina kehittänyt voimakkaasti koulumaailman sovelluksia. Viimeisimpänä esimerkkinä…